? פיסול סביבתי - איברים

  •  

ยท         סוריאליזם

  • בטון

  • 100  X 90 X 80 ס"מ