• ציפיה    

  •  

  • "וכל הצפיות אך הבל המה ופתחי תקוה נסגר"

  • (ש.י. עגנון)

  •  

  • אבן גשר

  • 70 x 53 x 15 cm