? משה ולוחות הברית
  • משה ולוחות הברית

  • (35)

  •  

  • שיש גרניט

  • 26 x 17 x 26 ס"מ