? משה ולוחות הברית

  • משה ולוחות הברית

  •  

  • שיש יפתח

  •    146 X 49 X 49   ס"מ

  •