•  

  •   ערגה  

  • "התשכח יעלת הסלע ערגתה"

  • (ח.נ. ביאליק)

  •  

  • אבן גשר

  • 40 x 21 x 25 cm

  •