? אמנון ותמר

  •   אמנון ותמר

  •  

  • "מדוע אינך מקבלת את ידי המושטת"

  • (כרמלה קורקין)

  •  

  • שיש גשר

  • 41 x 25 x 16 cm