• אברים בירוק

  • "על כן אברים שפילגת בנו"

  • (מתוך "נשמה "ש.שבת)

  •  

  • קרמיקה

  • 35 x 26 x 24 cm