? על נהרות בבל
    

  •   על נהרות בבל

  •  

  • קרמיקה גלזורה

  • 27 X 17 X 15 cm